Aktualizacja CodeIgniter do wersji 2.1.2

Ukazała się kolejna aktualizacja CI do wersji 2.1.2 – wersja nie wnosi specjalnie dużo zmian, jedynie drobną poprawkę do funkcji xss_clean.

W poprzedniej aktualizacji 2.1.1 dostaliśmy znacznie więcej poprawek. Pełna lista dostępna na stronie projektu, warto jedynie wymienić najwazniejsze:

  • poprawki w klasie do wgrywania plików (rozpoznawanie typów MIME) – w końcu!
  • poprawki w funkcji url_title w pomocniku ur_helper – poprawki w wydajności oraz możliwośc ustawienia dowolnego stringa jako łącznika pomiędzy elementami,
  • poprawki w funkcji cache’owania baz danych,
  • ogólne poprawki w klasie do baz danych.